شماره تماس       ۰۲۶۳۲۷۶۳۰۰۶     |        ۰۹۳۵۱۸۰۳۵۲۶         

نرم افزارهای کارتخوانپکیج نرم افزارهای کارتخوان مرکز مهرتک به شرح ذیل است :

نرم افزارهای دستگاه های
 PAX s90 سیاه سفید (دوپورت) / PAX s90 سیاه سفید خاکستری (تک پورت)/ PAX s90 رنگی/ PAX s80 /
PAX s80 PLUS / / PAX s58 / PAX s800 s910  PAX مینی/ s910  PAX رنگی/
   PAX d210 type B / PAX d210 type G / PAX  d210 combo
Verifone Vx520 /  Verifone Vx670 / Verifone Vx675 / Verifone Vx680/
Ingenico 5100 / Ingenico 5200 / Ingenico 7910  / Ingenico 7910 PLUS
 
تمامی اپ دستگاه ها .
فایل برنامه تغییر سریال .
درایور GPRS.
BOOT LOADER.
رفع سفیدی مانیتور.
فایل برنامه رفع خطاهای NAND.
رفع خطای تمپرUTHORITY.
رفع خطای SIG.
رفع خطای ماژول GPRS به همراه BIOS.
رفع خطای NO BASE.
فایل برنامه PC LOADER  به همراه فایل SO .
برنامه و فایلهای دستگاه پروگرامرPAX S910  مینی وPAX S910  رنگی ، برداشتن PUK ، رفع SIG و انجام تغییر سریال آن.