شماره تماس       ۰۲۶۳۲۷۶۳۰۰۶     |        ۰۹۳۵۱۸۰۳۵۲۶         

دوره پیشرفتهسرفصل های دوره پیشرفته (فقط سخت افزار) آموزش تعمیرات تخصصی کارتخوان در مرکز مهرتک به شرح ذیل است :

تحلیل برد انواع دستگاه کارتخوان بدون در نظر گرفتن نوع برند و مدل.
آموزش سیم کشی ، مسیریابی و رفع مشکل قطعی در مسیرهای مدار.
آموزش تست   IC تغذیه و شارژ.
آموزش رفع ایراد ارتباط E2P ROM.
آموزش رفع مشکل سوکت ارتباط با کامپیوتر(OTG).
آموزش رفع تمامی کدهای خطای POS been attacked.
آموزش رفع مشکل سفیدی مانیتور کارتخوان.
عیب یابی و رفع مشکل Back Light.
آموزش رفع تمپرهای کد Lock Key.
آموزش رفع ایراد مربوط به قسمت کارت کلید کارتخوان.
آموزش عیب یابی و رفع مشکلات نرم افزاری دستگاههای برندPAX / VERIFONE  /ENGINICO   .
آموزش رفع انواع تمپری دستگاههای برند PAX / VERIFONE  /ENGINICO .
آموزش تشخیص خرابی چیپ های دستگاه کارتخوان.
آموزش پروگرام و برنامه ریزی IC های کارتخوان.
آموزش کار با دستگاه پروگرام کارتخوان پکس مدل S910   مینی و رنگی .
آموزش رفع تمپر  .UTHORITY
آموزش رفع تمپر(TAMPER) ، برداشتن PUK ، رفع خطای SIG و تغییر سریال روی کارتخوان پکس مدل S910  مینی و رنگی .
آموزش تغییر سریال دستگاه های پکس مدل : دو پورت /   رنگی  D210 Type G / S 58 / S 800 / S 80 / S 80 PLUS/ S 90 S 90 تک پورت خاکستری / S 90 /
D210 combo .