شماره تماس       ۰۲۶۳۲۷۶۳۰۰۶     |        ۰۹۳۵۱۸۰۳۵۲۶         

الزامات شاپرک برای پذیرندگانمتقاضی محترم دریافت دستگاه کارتخوان
مطابق با دستورالعمل و الزامات پذیرندگی شرکت شاپرک جهت دریافت دستگاه پرداخت (کارتخوان) ، می‌بایستی کلیه موارد عنوان شده در ذیل را قبل از درخواست  کارتخوان مطالعه نموده و با آگاهی کامل نسبت به کلیه موارد متعهد ‌باشید :


الف ) تعهدات عمومی
پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.
در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد تمامی مسئولیت‌های ناشی از آن مورد بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت و به تبع آن به شرکت است.
پذیرنده متعهد است از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان‌های ذی‌ربط می‌باشد، خودداری کند.
پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام می‌دهد از دستگاه استفاده کند و از انجام هرگونه معاملات صوری یا شبیه‌سازی شده از طریق دستگاه پرهیز کند. در صورت وقوع پذیرنده، مطابق با قوانین و مقررات شاپرک در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
پذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش از طریق دستگاه پرداخت) را بدون اطلاع به غیر واگذار کند.
شرکت هیچ مسئولیتی در رفع دعاوی بین پذیرنده و سایر اعضایی که در زنجیره تامین کالا یا خدمات پذیرنده دخیل هستند، ندارد.
پذیرنده اذعان می‌دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک در مورد پرداخت‌های الکترونیک بوده و آنها را رعایت نمايد.
پذیرنده متعهد است در صورت تغییر در زمینه فعالیت (صنف)، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در صدر قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد واحد تجاری و اتمام اعتبار مجوز کسب خود، موارد را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد حاضر را به صورت یک طرفه دارد. بدیهی است ادامه فعالیت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت شرکت خواهد بود.
پذیرنده موظف است جهت تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت خود، درخواست کتبی و ممهور به مهر خود و شعبه بانک مربوطه را به شرکت تحویل دهد. این فرم پس از تایید پذیرنده و بانک بعنوان الحاقیه قرارداد حاضر تلقی و به آن الصاق می‌شود.
پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات مشتریان پذیرنده در خصوص کلیه مسائل و موارد مربوط به کالا و خدمات برعهده پذیرنده است.
جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی و یا هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور ممنوع می‌باشد، در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شرکت شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کند.
پذیرنده متعهد است تا از هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی کشور خودداری کند و در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه شرکت شاپرک قرار خواهد گرفت. و شرکت مجاز می‌باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کند.

ب ) تعهدات پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی
حفظ اطلاعات محرمانه پذیرندگان:  پذیرنده متعهد است به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب خود، اطلاعات کارت متصل به حساب و … را به پشتیبان و یا اشخاص ثالث ارائه نکند.
تعیین محل مناسب برای قراردادن پایانه فروش : پذیرنده موظف است پایانه را در محلی قرار دهد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ ثبت شده بابت خرید (قبل از ورود رمز و ارسال تراکنش) اطمینان حاصل کند. در این مکان نباید صفحه کلید دستگاه توسط دوربین مانیتور شود.
پذيرنده متعهد است در جهت حفظ و نگهداری صحیح پایانه فروش از وارد آمدن ضربه فيزيكي، سقوط از روي ميز، مجاورت با دستگاه‌هاي گرمازا، نفوذ مواد شيميايي، مايعات و گرد و غبار، مخدوش شدن برچسب گارانتي، برداشتن پلمپ دستگاه، جابجايي، تغيير وضعيت يا دستكاري، تعمير دستگاه توسط افراد غيرمجاز، اتصال ادوات و ابزار ناماسب به تجهيزات و ايجاد ساير خسارات عمدي به دستگاه و …. جلوگيري کرده و در صورت بروز هر حادثه‌ای برای دستگاه (شامل موارد فوق، سرقت، آتش‌سوزی و …) مسئولیت جبران خسارت بر عهده پذیرنده می‌باشد.
پذیرنده موظف است هنگام تحويل گرفتن پایانه فروش(کارتخوان) برگ تحويل دستگاه كارتخوان را مهر و امضاء و تحویل نماینده شرکت دهد .
پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی دستگاه کارتخوان تحویلی در اسرع وقت بصورت کتبی به شرکت اطلاع ‌رسانی کرده و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه با ارگان‌های ذی‌ربط را تحویل شرکت دهد.
پذیرنده متعهد است در صورت تغییر شغل، تغییر آدرس، اتمام قرارداد اجاره واحد تجاری یا اتمام اعتبار مجوز کسب محل تجاری خود در اسرع وقت موضوع را به شرکت اطلاع دهد.
پذیرنده موظف است پیش از اجازه هرگونه دسترسی به پایانه فروش، اعمال تغییرات بر روی آن یا جمع‌آوری پایانه، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت کند. تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی‌نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان می‌باشند. پذیرنده در این خصوص می‌تواند از مرکز تماس شرکت استعلام کند.
پذیرنده باید دستگاه کارتخوان را در اختیار مشتری قرارداده و حریم دارنده کارت را رعایت کند و به هیچ عنوان رمز مشتری را از وی درخواست نکند. ورود رمز الزاماً باید توسط مشتری انجام شود و محل استقرار پایانه نباید توسط دوربین مانیتور شود.