شماره تماس       ۰۲۶۳۲۷۶۳۰۰۶     |        ۰۹۳۵۱۸۰۳۵۲۶         
خلاصه:

تعمیرات تخصصی کارتخوان توسط کارشناسان باتجربه

دستگاه های کارتخوان از جمله ابزارهای الکترونیکی هستند که به دلیل حساسیت بالا به امنیت آنها ، لازم است تا درشرایط و مراکز خاص مورد تعمیر قرار گیرند تا امنیت اطلاعات بانکی مشتریان در امان باشد . مهرتک با توجه به گسترش فرهنگ مشتری مداری و در راستای احترام به مشتریان ، شبکه ای گسترده و متفاوت از گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های کارتخوان را برای شما مشتریان عزیز ارائه میدهد .
 

خدمات مرتبط